Siaran Pers
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 (YPKP)

Pers Release

CAMPAGNE TEGEN STRAFFELOOSHEID IN INDONESIE

Indonesia House, Jaringan Reformasi Maluku, St.Titaney, XminY Solidariteitsfonds

________________________________________________________

Uitnodiging

Publieke Bijeenkomst met Mensenrechtenactivisten uit Indonesie:

Geweldspolitiek in Indonesie:

Straffeloosheid, Democratisering en de Humanitaire Crisis

Vrijdag, 20 April 2001

Felix Meritis, Keizersgracht 324 Amsterdam

Zaal open: 19.30 Uur

Entree: Fl. 7, 50,-

Met bijdragen van:

Agung Putri ( Elsam - Jakarta)

Khairani Arifin (RPUK-Aceh)

Ikravany (Kontras - Jakarta)

en

Thamrin Tomagola (Tapak Ambon)

Een delegatie van verschillende mensenrechten organisaties uit Aceh, de Molukken en Jakarta stellen op dit moment bij de VN Mensenrechten Commissie in Geneve de schrijnende mensenrechten situatie in Indonesie aan de orde.

In de tweede en derde week van April zullen zij op uitnodiging van Stichting Akui en Infohd van het Indonesia House ism. Stichting Titaney in Nederland zijn.

Op de publieke bijeenkomst op 20 April a.s. zullen zij i.h.b. ingaan op het verband tussen de humanitaire crisis in Aceh, de Molukken en Kalimantan, en de huidige strijd tegen straffeloosheid in Indonesie.

En wat kan de solidariteitsbeweging ondernemen om de strijd tegen het geweld en straffeloosheid in Indonesie te ondersteunen?

Felix Meritis is bereikbaar met openbaarvervoer : Tram 2, 1, 14, 13 halte Westerkerk

Voor meer Informatie: Indonesia House: 020- 7774949 (dagelijks van 15.00- 18.00),

indonesia.house @ xs4all.nl.

Indonesia House is de Solidariteits en Informatiecentrum Van Stichting Akui- Humanitaire Actie Voor Indonesie, Infohd- Indonesian Forum For Human Dignity, en Codemo- Comite voor een Democratisch Indonesie.

*********************

CAMPAGNE TEGEN STRAFFELOOSHEID IN INDONESIE

Indonesia House, Jaringan Reformasi Maluku, St.Titaney, XminY Solidariteitsfonds

________________________________________________________

Invitation

Public meeting with Indonesian Human Rights and Humanitarian Activists

The Politics of Violence in Indonesia

Impunity, Democratisation and Humanitarian Crisis

Friday April 20th, 2001

In Felix Meritis Building, Keizersgracht 324 Amsterdam

Opening: 19.30

Entry fee: f. 7,50

Speakers:

Agung Putri ( Elsam - Jakarta)

Khairani Arifin (RPUK-Aceh)

Ikravany (Kontras - Jakarta)

and

Thamrin Tomagola (Tapak Ambon)

Human Rights and humanitarian organisation from Maluku, Aceh and Jakarta have been reporting evidences of gross violation of human rights and Humanitarian Crisis in Indonesia to the 57th Session of UN Commission on Human Rights in Geneva, Switzerland.

In the third week of April they are invited by INFOHD and AKUI Foundation from Indonesia House, in co-operation with Titane Foundation, to the Netherlands.

In the public meeting on April 20, 2001 they will present their analysis about the relations between humanitarian crisis in Aceh, Maluku and Kalimantan with the struggle to end impunity in Indonesia. They will also present their view on what can International community and solidarity movement do to stop the politics of violence and support the struggle to end impunity in Indonesia.

Voor more Information: Indonesia House: 020- 7774949 (dagelijks van 15.00-18.00),

indonesia.house @ xs4all.nl.

Indonesia House is Solidarity and Information Centre of Akui Foundation- Humanitaire Actie Voor Indonesie, Infohd Foundation- Indonesian Forum For Human Dignity, en Codemo- Committee to support Democracy in Indonesia .


____________________________________________________
[ KEMBALI KE ATAS ]
[ BERITA SEBELUMNYA ] - [ H O M E ] - [ BERITA SELANJUTNYA ]

____________________________________________________
HAK CIPTA 1996 - 2001 -
Pengelola : Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M., Ph.D.